Skip to main content

Pridruži se koaliciji za ohranitev Radia Študent

Pridruži se koaliciji za ohranitev Radia Študent

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani postavlja Radio Študent v letu 2021 pred preživetveno grožnjo brez primere. Z nenadno in popolno odtegnitvijo sofinanciranja, ki jo načrtuje ŠOU, bi radio izgubil ne le svoja osnovna sredstva, temveč tudi možnost sofinanciranja v okviru mnogih domačih in evropskih projektov. Takim načrtom seveda odločno nasprotujemo. RŠ je najstarejša neodvisna študentska radijska postaja v Evropi, ki je že več kot pol stoletja eden ključnih branikov neodvisnega novinarstva, kulture in družbe, v njenem okviru pa je znanje in delovne izkušnje pridobilo nepregledno število sodelavk in sodelavcev, ki so danes uveljavljeni akterji na področjih kulture, medijev, znanosti, politike in gospodarstva. Nepojmljivo je torej, da bi o usodi Radia Študent na takšen rokohitrski in uničujoč način odločala novo, komaj vzpostavljeno vodstvo in novoizvoljeni Študentski zbor ŠOU.

 

Od ŠOU zahtevamo:

  • zagotovitev financiranja s strani ŠOU v višini najmanj 120.000 EUR na leto vsaj do konca leta 2022
  • takojšnjo prekinitev poskusov prenosa ustanoviteljskega deleža 
  • ohranitev minimalnih deležev financiranja zavodov družine ŠOU
  • vključitev Radia Študent v vse pogovore o njegovi prihodnosti
 

Vse posameznike in posameznice ter institucije vabimo, da s podpisom izrazijo podporo ohranitvi Radia Študent in nasprotovanje načrtom ŠOU v Ljubljani o odtegnitvi sofinanciranja in posledični privatizaciji radia.
 

Naše izjave za javnost:

Status (izberi več možnosti ali nič)